MEGASOFT LOGO
Megasoft Sieci Komputerowe Megasoft Monitoring
Pomoc zdalna Pomoc zdalna

SIECI KOMPUTEROWE

wiadczymy usugi w zakresie projektowania i budowy lub rozbudowy sieci komputerowych. Projektujemy sie uwzgldniajc wymagania klientów, tak aby byy one atwe w obsudze oraz posiaday moliwoci dalszej rozbudowy. Urzdzenia sieciowe  wykorzystywane podczas budowy sieci komputerowej s dobierane indywidualnie dla kadego klienta.
 
Stabilna sie komputerowa jest podstaw funkcjonowania kadej firmy. Szybka wymiana informacji, wspódzielenie dokumentów i urzdze takich jak skanery czy drukarki obnia koszty, a take usprawnia dziaanie. Obecne rozwizania sieciowe oraz serwerowe zapewniaj bezpieczestwo i cigo pracy.
 
Usuga budowy sieci komputerowej obejmuje:
· Stworzenie dokumentacji technicznej
· Instalacje urzdze sieciowych
· Konfiguracje urzdze sieciowych
· Konfiguracje punktów kocowych sieci (np. komputer, laptop)
· Testowanie poprawnoci dziaania sieci
· Ewentualne szkolenia dla uytkowników kocowych