MEGASOFT LOGO
Megasoft Sieci Komputerowe Megasoft Monitoring

SIECI KOMPUTEROWE

┬Žwiadczymy us┬│ugi w zakresie projektowania i budowy lub rozbudowy sieci komputerowych. Projektujemy sie├Ž uwzgl├¬dniaj┬▒c wymagania klientów, tak aby by┬│y one ┬│atwe w obs┬│udze oraz posiada┬│y mo┬┐liwo┬Âci dalszej rozbudowy. Urz┬▒dzenia sieciowe  wykorzystywane podczas budowy sieci komputerowej s┬▒ dobierane indywidualnie dla ka┬┐dego klienta.
 
Stabilna sie├Ž komputerowa jest podstaw┬▒ funkcjonowania ka┬┐dej firmy. Szybka wymiana informacji, wspó┬│dzielenie dokumentów i urz┬▒dze├▒ takich jak skanery czy drukarki obni┬┐a koszty, a tak┬┐e usprawnia dzia┬│anie. Obecne rozwi┬▒zania sieciowe oraz serwerowe zapewniaj┬▒ bezpiecze├▒stwo i ci┬▒g┬│o┬Â├Ž pracy.
 
Us┬│uga budowy sieci komputerowej obejmuje:
· Stworzenie dokumentacji technicznej
· Instalacje urz┬▒dze├▒ sieciowych
· Konfiguracje urz┬▒dze├▒ sieciowych
· Konfiguracje punktów ko├▒cowych sieci (np. komputer, laptop)
· Testowanie poprawno┬Âci dzia┬│ania sieci
· Ewentualne szkolenia dla u┬┐ytkowników ko├▒cowych