MEGASOFT LOGO
Megasoft Sieci Komputerowe Megasoft Monitoring

 

OBS£UGA IMPREZ (NAG£O¦NIENIE)

 

 

Zapewniamy realizacj√™ nag¬≥o¬∂nienia podczas kameralnych imprez jak równie¬Ņ du¬Ņych koncertów plenerowych. Po przedstawieniu nam Pa√Īstwa oczekiwa√Ī zaproponujemy najlepsze rozwi¬Īzanie.

W naszej ofercie znajdziecie Pa√Īstwo mi√™dzy innymi nag¬≥o¬∂nienie:

Zapewniamy równie¬Ņ systemy nag¬≥o¬∂nieniowe na targi, szkolenia, warsztaty, pokazy itp.

Oferujemy wysokiej jako¬∂ci sprz√™t, nag¬≥o¬∂nieniowy. Konfiguracje sprz√™tu dostosowujemy do wielko¬∂ci planowanej imprezy. Bierzemy pod uwag√™ zarówno wielko¬∂√¶ terenu do nag¬≥o¬∂nienia i mo¬Ņliwo¬∂ci bud¬Ņetowe klienta.