MEGASOFT LOGO
Megasoft Sieci Komputerowe Megasoft Monitoring

ALARMY, MONITORING

 

Proponujemy Pa├▒stwu kompleksow┬▒ obs┬│ug├¬ z zakresu projektowania, monta┬┐u oraz serwisu elektronicznych systemów alarmowych, a tak┬┐e monitoringu.

 

Poczucie bezpiecze├▒stwa w miejscu zamieszkania, a tak┬┐e w jego pobli┬┐u oraz w miejscu pracy jest bardzo istotne. Odpowiednio dobrany, pozbawiony s┬│abych punktów, system alarmowy jest gwarantem spokoju i poczucia bezpiecze├▒stwa naszych klientów.

 

Nasza firma wykonuje systemy zabezpieczeñ elektronicznych na bazie standardowych urz±dzeñ wystêpuj±cych na polskim rynku.

 

Monta┬┐ kamer odbywa si├¬ z zachowaniem najwy┬┐szej staranno┬Âci oraz terminowo┬Âci. Nasi pracownicy posiadaj┬▒ kwalifikacje, umiej├¬tno┬Âci oraz certyfikaty zapewniaj┬▒ce us┬│ugi na oczekiwanym poziomie.

 

Zapewniamy wizytê specjalisty na obiekcie w celu precyzyjnego rozpoznania potrzeb.

 

Pa├▒stwa spokój oraz bezpiecze├▒stwo jest naszym priorytetem.