MEGASOFT LOGO
Megasoft Sieci Komputerowe Megasoft Monitoring
Oferujemy Pa├▒stwu profesjonalne us┬│ugi zwi┬▒zane z:

             - Statycznych stron WWW z wykorzystaniem j├¬zyka HTML
             - Dynamicznych stron WWW z wykorzystaniem j├¬zyka PHP
             - Dynamicznych stron WWW korzystaj┬▒cych z baz danych MySQL.Dla wygody dzia┬│ania dynamicznych stron internetowych, na swojej stronie internetowej nasz klient ma mo┬┐liwo┬Â├Ž wykonywania samodzielnych poprawek za pomoc┬▒ panelu administracyjnego. Edycja tekstów oraz obrazków jest uproszczona dzi├¬ki systemowi CMS. Zamawiaj┬▒c taki rodzaj witryny internetowej mo┬┐na samodzielnie aktualizowa├Ž znajduj┬▒ce si├¬ na niej informacje.
Jeste┬Âmy zawsze do Pa├▒stwa dyspozycji w razie jakichkolwiek problemów.

Cennik ustalany jest indywidualnie z klientem, w zale┬┐no┬Âci z┬│o┬┐ono┬Âci zamówienia.


Co rozumiemy przez:

Statyczna strona internetowa

- prezentuje informacje które nie s┬▒ lub s┬▒ bardzo rzadko aktualizowane. Inaczej mo┬┐na powiedzie├Ž reklamówka internetowa.

Dynamiczna strona internetowa

- w pe┬│ni funkcjonalny serwis internetowy. Posiada mo┬┐liwo┬Â├Ž aktualizacji danych znajduj┬▒cych si├¬ na stronie za pomoc┬▒ panelu administracyjnego.

CMS

- system zarz┬▒dzania tre┬Âci┬▒, jedna lub wiele aplikacji u┬│atwiaj┬▒cych pó┬╝niejsz┬▒ aktualizacj├¬ stron.